Run to feel Better

‘Run to feel Better’ is gezond in beweging komen. De cursus is laagdrempelig en er kan gekozen worden voor hardlopen of hardlopen in combinatie met de Feel Better training van Amici Zorgt.

Bewegen en hardlopen in het bijzonder doet de mens goed. Onderzoek heeft dat ook uitgewezen. Bewegen brengt een aantal processen in ons lichaam op gang, die stoffen produceren waardoor we ons prettiger gaan voelen. U krijgt daar een toename in conditie, meer zelfvertrouwen en minder negatieve gevoelens van.

Daarnaast hebben ook de behaalde doelen, hoe klein ook, een positief effect op vertrouwen in uw eigen capaciteit en op uw gehele welbevinden.

De combinatie met de Feel Better training van Amici Zorgt is een zeer effectieve manier om stress, angst, depressieve gevoelens en aanhoudende vermoeidheid te verminderen.

In de Feel Better training wordt gewerkt aan het verkrijgen van inzichten over uw eigen denken en doen. U leert opmerkzaam te zijn op wat er in u omgaat, uw risicomomenten eerder te herkennen en minder snel in een negatieve spiraal te komen.

Met oefeningen die u thuis en in uw eigen omgeving volbrengt leert u uw negatieve denk en gedragspatronen te doorbreken. De Feel Better training wordt gegeven in groepsverband. U leert zowel van, als met elkaar. Onderlinge herkenning, steun en samen oefenen staan van nature op de voorgrond.

WAT KOMT ER AAN DE ORDE?

  • Lastige denkpatronen herkennen
  • Negatieve, automatische gedachten en onhandige gedragingen opsporen
  • Eigen valkuilen in denkpatronen en gedragingen leren herkennen
  • Meer evenwichtige gedachten leren formuleren
  • Oefenen met helpende strategieën
  • Het doorbreken van denkpatronen en gedragingen

VOOR WIE?

Iedereen die 18 jaar en ouder is, kan meedoen aan ‘Run to feel Better’. Het is mogelijk om alleen deel te nemen aan de hardlooptrainingen of om deel te nemen aan de hardlooptrainingen in combinatie met de Feel Better training. De combinatie kan alleen via Amici Zorgt.

Let op: Het kan voorkomen dat er uit de kennismaking blijkt dat wij vinden dat u beter past bij een andere groep. Wanneer dit voorkomt zullen wij samen met u overleggen welke mogelijkheden er nog meer zijn.

DE BIJEENKOMSTEN

‘Run to feel Better’ bestaat uit 10 bijeenkomsten op de woensdagavond. U kunt kiezen voor alleen het hardloop gedeelte of om dit te combineren met de Feel Better training van Amici Zorgt.

  • Bijeenkomsten Feel Better training 1 t/m 8 van 18.45-19.45 uur.
  • Bijeenkomsten hardlopen 1 t/m 10 van 19.45– 21.00 uur.

De hardlooptrainingen zijn vooral gericht op het ervaren van plezier in bewegen. Iedereen traint op zijn/haar eigen niveau.

De cursus wordt gegeven door een behandelaar van Amici Zorgt en hardlooptrainers van Atletiekvereniging Hera. De trainers van AV Hera kunnen u ook adviezen geven over schoenen en kleding.