Communicatie gemeente corona

Namens de gemeente Heerhugowaard kunnen wij u als volgt melden:

 

  1. Huur gemeentelijke binnensportaccommodaties.

De binnensportverenigingen die een gemeentelijke binnensport-accommodatie huren via Heerhugowaard Sport N.V. worden volgens de verhuurcontracten van Heerhugowaard Sport N.V. gecompenseerd voor de periode dat zij geen gebruik konden maken van de accommodatie. Het huurbedrag zal dit jaar nog worden gecrediteerd met de betreffende verenigingen. U ontvangt daarover nader bericht van Heerhugowaard Sport N.V.

  1. Lokaal steunfonds.

Het college van Heerhugowaard vraagt de gemeenteraad om een lokaal steunfonds voor een duurzaam-sociaal-economisch herstel. Hiermee worden o.a. buitensportverenigingen die huren bij de gemeente gecompenseerd voor de periode dat zij geen gebruik konden maken van de accommodatie vanwege de opgelegde coronamaatregelen van het Kabinet. Op 30 juni buigt de gemeenteraad zich over dit voorstel. Meer informatie hierover volgt na deze datum. Er zal dan naar verwachting een formulier verschijnen op de website van de gemeente voor het doen van een aanvraag.

  1. Landelijk steunfonds voor amateursportverenigingen.

Het ministerie heeft een landelijk steunfonds gemaakt. Dit betreft 110 miljoen voor de lokale amateursportverenigingen en is bedoeld om de huurkosten tussen 1 maart en 1 juni  te minimaliseren. Daarnaast is er € 10 miljoen leenfaciliteit. (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/01/110-miljoen-euro-ondersteuning-voor-sportverenigingen).

Gemeenten ontvangen van het Rijk een specifieke uitkering, zodat zij in de periode 1 maart – 1 juni 2020 de huur kunnen kwijtschelden. De  exacte uitwerking hiervan is nog niet bekend en volgt 15 juli. Mogelijk wordt er een bedrag in de septembercirculaire van alle gemeenten uitgekeerd en er zal een standaard aanvraagformulier aan worden verbonden voor verenigingen. Deze regeling is echter niet van toepassing op binnensportverenigingen die bij de accommodatie van de gemeente (Heerhugowaard Sport N.V.) huren omdat, zoals hierboven onder 1 vermeld, conform het huurcontract er gedurende deze bepaalde periode geen huur is verschuldigd en er geen ”schade” is om te compenseren.

Zodra er meer bekend is over de uitwerking van bovenstaande punten zullen alle sportverenigingen in Heerhugowaard door de gemeente geïnformeerd worden.