Compensatieregelingen sport

TASO: Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (20 miljoen)

Sportverenigingen kunnen een tegemoetkoming aanvragen wanneer zij een omzetverlies >20% hebben geleden door corona in de periode 1mrt-1juni en/of 1juni-1sept.

De aanvraag voor een tegemoetkoming kan worden ingediend in de periode van 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020.

https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19