Halloween discozwemmen

Datum Tijd Locatie
19 Oct 19:00 - 21:30 Waardergolf | Beukenlaan 1 b - -

Na vrijdag 12.00 uur is het reserveren van discozwemmen + eten alleen nog mogelijk bij onze receptie