Wij willen de bestuurders van de lokale sportvereniging attenderen op een nieuwe
landelijke subsidieregeling. Uw vereniging wordt in staat gesteld om vanaf 1 januari
2019 bij de rijksoverheid subsidie aan te vragen voor de bouw of het onderhoud van
sportaccommodaties of voor de aanschaf of het onderhouden van sportmaterialen.

De uitvoerder van de regeling is de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.
Verdere informatie en de aanvraagformulieren kunt u binnenkort vinden op de
website van de uitvoeringsdienst via de volgende link:
https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties

De rijksoverheid stelt voor 2019 een bedrag beschikbaar van € 87 miljoen euro.

Praktische info

Mocht u vragen hebben over de nieuwe regeling dan kunt u telefonisch contact opnemen met onze directeur N.A. van Excel

T. 06-11351131

E-mail: adrivanexcel@heerhugowaardsport.nl