PROTOCOL ZWEMLESSEN UPDATE 18.11.2020

Beste ouder/verzorger,

Het kabinet heeft besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doet het kabinet door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Dit doet zij door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving. De genomen maatregelen hebben ook effect op de zwemlessen waar uw kind aan deelneemt.

Hieronder leest u welke maatregelen Zwembad Waardergolf heeft genomen om de lessen veilig voor kind, ouder/verzorger en medewerkers door te kunnen laten gaan.

Voor de leskinderen van de lesgroepen waterwennen, watervrij, starters, A1 t/m A5, B, C, snorkelen, zwemvaardigheid, tieners (donderdag) en het AZC.

 1. Trek de kinderen thuis de zwemkleding en gemakkelijk zittende kleding aan en zo mogelijk slippers;
 2. Ouders zetten de kinderen af bij de medewerker van het zwembad bij de achteringang/personeelsentree (huidige routing);
 3. Geef in een klein tasje een handdoek mee waarmee de kinderen zich na de zwemles af kunnen drogen en gemakkelijke kleding die het kind zelf aan kan trekken;
 4. Ouders blijven buiten wachten en/of zijn op tijd weer terug;
 5. De ouders/verzorgers staan bij de hoofdingang met inachtneming van de 1,5 meter afstand te wachten op hun kind om naar huis te gaan.

Overige:

 • Vragen kunt u mailen naar zwemzaken@heerhugowaardsport.nl;
 • Ouders mogen niet mee naar binnen om te voorkomen dat het toegestane maximum van
  30 personen in het gebouw wordt overschreden;
 • Wanneer de leskaart opgewaardeerd moet worden kunt u voor een afspraak bellen met de receptie op nummer 072-5675040;
 • Krijgen leskinderen een kaartje mee voor een andere lesgroep, dan graag bellen met de receptie om dit door te geven en nieuwe afspraken te maken. Het bandje, de sticker en de kleurplaat krijgen de leskinderen van hun lesgever mee;
 • De lespas die de ouder buiten in het bakje heeft gedaan geeft de lesgever aan het einde van de les mee met de kinderen

Wij rekenen op uw begrip en medewerking en gaan er vanuit dat de genomen maatregelen bijdragen aan een effectieve bestrijding van het coronavirus.

Blijf gezond en let goed op elkaar!