Sportakkoord

Inmiddels zijn we in klein gezelschap gestart met de uitvoering van het Sportakkoord. Als u wilt inzien welke activiteiten opgepakt worden kunt u de activiteitenlijst hieronder downloaden.

Mocht u of uw organisatie bij willen dragen aan het Sportakkoord dan kunt u uw activiteit inzenden doormiddel van het aanvraagformulier. Deze kunt u hier ook hieronder vinden. Ingevulde formulieren worden opgestuurd naar: bartkwantes@heerhugowaardsport.nl. Hij zal dan contact met u opnemen.

ACTIVITEITENLIJST SPORTAKKOORD

Download hieronder de activiteitenlijst Sportakkoord.

Activiteitenlijst Sportakkoord

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITEN SPORTAKKOORD

Aanvraagformulier activiteiten Sportakkoord

  • Geef aan onder welke programmalijn de activiteit valt
  • Geef een korte omschrijving van de activiteit
  • Beschrijf beknopt hoe de activiteit bijdraagt aan de programmalijn
  • Beschrijf beknopt: wie, wat, waar, wanneer en hoe
  • Overzicht van de te maken kosten.
  • Geef aan wie de verantwoording heeft over de begroting. Waar het geld heen mag en wie
  • Beschrijf beknopt hoe aangetoond kan worden dat de activiteit daadwerkelijk uitgevoerd wordt en wie daar verantwoordelijk voor is
8 juni 2020 heeft Heerhugowaard het sportakkoord getekend. Dit betekend de start van een nieuwe wind door de sport in Heerhugowaard. Het sportakkoord zal worden uitgevoerd door een vertegenwoordiging van sportverenigingen en zorg- en welzijnsorganisaties. Deze zogeheten klankbordgroep krijgt het beheer over de uitvoeringsuitkering. De klankbordgroep zal de initiatieven de genoemd zijn in het akkoord verder uitwerken en toezien op de uitvoering hiervan!
In grote lijnen betekend dit dat Heerhugowaard gaat inzetten op de vitaliteit van de sport door (onder andere) trainingen en cursussen te organiseren. Er wordt ingezet op inclusief sporten en bewegen. Daarmee beogen we elke inwoner van Heerhugowaard te betrekken bij het sporten en bewegen. Dit zowel bij een vereniging als in de thuiszorg of in de wijk of gewoon lekker zelfstandig in het park.
Als derde wordt er een slag gemaakt op de sportparken om deze toekomstbestendig en duurzaam te maken. Als vierde pijler wordt er nagedacht over het sportcultuur en de rol van het bewegingsonderwijs: veilige en vaardige sport.
Onder deze noemers worden projecten opgezet die deze onderdelen kracht bijzetten. Deze projecten kunnen aanspraak maken op de uitvoeringsuitkering.
Het aller belangrijkste is dat de sport zelf gaat kijken naar hoe het zichzelf kan versterken voor de toekomst met hulp van de gemeente, landelijke overheid en actieve betrokkenheid van Heerhugowaard Sport N.V.