Heerhugowaard, 24 april 2020

Betreft: versoepelde maatregelen buitensport.

Beste allemaal,

Na 6 weken echt op slot te hebben gezeten heeft het kabinet nu besloten om versoepelde maatregelen te treffen voor wat betreft de buitensport. Buitensportaccommodaties mogen hun poorten “beperkt” open stellen voor jeugd t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar. Voor deze laatste groep zijn er wel beperkende maatregelen zoals 1,5 meter afstand en onder leiding van een aangewezen trainer. Voor de duidelijkheid, het openstellen kan pas nadat de gemeente Heerhugowaard/Veiligheidsregio Noord Holland Noord het protocol vanuit het RIVM heeft goedgekeurd.

De binnensportaccommodaties blijven tot nader order gesloten. Sporthallen, squashbanen en andere indoor sportaccommodaties blijven gesloten. En ook de kleedkamers en kantines bij buitensportaccommodaties blijven dicht. Sporten door volwassenen bij sportaccommodaties is niet toegestaan. Zelf sporten in de openbare ruimte mag wel. Hierbij moet altijd 1,5 meter afstand worden gehouden. Sport zoveel mogelijk alleen. Achter de schermen zijn verschillende landelijke sportinstellingen bezig om te kijken of hier nog rek in zit. Voor de duidelijkheid, de gemeente Heerhugowaard en Heerhugowaard Sport N.V. houden zich vast aan het veiligheidsprotocol.

Buitensportaccommodaties kunnen na invoering van het veiligheid protocol van het RIVM dus beperkt gaan sporten. Heerhugowaard Sport N.V. kan u indien u dat wenst een handreiking doen v.w.b. personele bezetting. De afdeling Sport en Bewegen heeft vakdocenten (ALO) en CIOS docenten in dienst. De vakdocenten worden ingezet bij de basisscholen van Heerhugowaard. Op dit moment onderzoekt deze afdeling of er vanuit het basisonderwijs behoefte bestaat om deze vakleerkrachten in te zetten. Mocht dit niet het geval zijn dan zouden deze docenten maar ook de CIOS docent kunnen worden ingezet op uw buitensportaccommodatie ter ondersteuning van jullie trainingen.

Het is belangrijk dat onze kinderen sporten. Ik wil u daarom verzoeken uw sportbeoefening toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren in uw omgeving. Er ligt hier een uitgesproken kans om de niet leden kennis te laten maken met uw sport en met ondersteuning van vakdocenten van Heerhugowaard Sport N.V. Wij vernemen graag van u hoe u hierover denkt en ondersteuning nodig te hebben. Mail ons naar info@heerhugowaardsport.nl

Nog even een dringend verzoek. De sportvelden zijn alleen toegankelijk voor de jeugdleden en niet voor de ouders. Laat de ouders hun kind brengen en ophalen zodat er geen “groepsvorming” kan ontstaan in en rondom de sportaccommodatie. Wij zullen de handhaving van de gemeente Heerhugowaard hiervan in kennis stellen.

Zodra wij het veiligheid protocol van het RIVM hebben ontvangen zullen we met u in contact treden via de mail om aan te geven wanneer u uw sportaccommodatie “beperkt” kunt open stellen.

Vriendelijke groeten,
Henk Blok, directeur Heerhugowaard Sport N.V.