Aquajoggen

Aquajoggen is een vorm van diep waterlopen met behulp van een ‘wet-belt’ om de middel. Naast loopbewegingen worden specifieke oefeningen gedaan voor benen, armen, romp en b.v. ook de buikspieren. Vaak gebeurt dit op muziek. Naast de wetbelt wordt gebruik gemaakt van dumbels (drijvende halters). Soms wordt gebruik gemaakt van kleurig drijvende staven, maar ook beendrijvers zijn vaak in gebruik. Met beendrijvers is het mogelijk de beenspieren extra te belasten.

Belangrijk bij aquajoggen is :
“Zelfverbetering is belangrijker dan beter zijn dan anderen”.
Elke les is weer anders en zeer gevarieerd.
Inschrijven hiervoor kan aan de receptie van het zwembad.


Ziekte/Verzuim
Bij ziekte of blessures, langer dan één les kan de sport- of leskaart stop worden gezet. Dit kan alleen nadat u het telefonisch of schriftelijk heeft doorgegeven. Bij voorkeur per email: info@heerhugowaardsport.nl  Er kan om een medische verklaring worden gevraagd. Sport- en zwemlessen zijn niet overdraagbaar aan derden.


Vakantie
Tijdens de zomervakantie en kerstvakantie stoppen de lessen. Bij alle andere vakanties gaan de lessen in de avond gewoon door, overdag stopt.