Dynamic Mix

Dit is een hele afwisselende les waarbij we elke week iets anders doen.
De ene week gaan we lekker sporten in borstdiep water, de andere week in diep water.
De ene week krijgt u een les aquarobics met het accent op bijvoorbeeld spierversterkende oefeningen of figuurverbeterende oefeningen of kick en boksbewegingen.
De andere week gaan we trimzwemmen of aquajoggen of lopen in diep water met alleen beendrijvers om en soms krijgt u zelfs een combinatie hiervan.
Elke les werkt u gegarandeerd aan uw conditie en komen alle spieren aan bod. Hoe we dat gaan doen is steeds weer een verrassing!

Wilt u deelnemen aan de Dynamic Mix lessen dan kunt u contact opnemen met de receptie.


Ziekte/Verzuim
Bij ziekte of blessures, langer dan één les kan de sport- of leskaart stop worden gezet.
Dit kan alleen nadat u het telefonisch of schriftelijk heeft doorgegeven. Bij voorkeur per email. Er kan om een medische verklaring worden gevraagd. Mocht u meer dan vijf weken niet geweest zijn zonder afbericht, wordt u verwijderd uit de les.

Vakantie
Tijdens de zomervakantie en kerstvakantie stoppen de lessen. Bij alle andere vakanties gaan de lessen in de avond gewoon door, overdag stopt.