Waterwennen

Na het Baby- en Peuterzwemmen volgt de fase van het waterwennen (vanaf 4 jaar).
Het spreekt voor zich dat het “waterplezier” voorop blijft staan.
U zult ervaren dat deze groep al meer richting de echte zwemlessen gaan.
Uw zoon/dochter volgt hier alleen de lessen. Eerste stap naar zelfstandigheid.
Er wordt gedreven op borst en rug. Drijven op de rug en trappelen met de benen zijn de eerste voortbewegingsvormen.
Zelfstandig de kant op klimmen en in de laatste fase aandacht voor de schoolbeenslag.
Als uw zoon/dochter 4 jaar wordt kan het door middel van een voorlichtingsles beginnen voor het A diploma.
In de voorlichtingsles wordt uw zoon/dochter getest voor het zwemniveau.

Ziekte- en/of verzuim waterwennen 4 jarige
Bij ziekte of blessures, is de eerste les (kaart van 10 lessen) voor eigen rekening. Langer dan één les ziek dan kan de sport- of leskaart stop worden gezet.
Dit kan alleen nadat u het telefonisch of schriftelijk (e-mail) heeft doorgegeven.
Als u of uw kind verzuimt meld dit aan ons. De eerste les is voor eigen rekening.
Onze voorkeur per mail: info@heerhugowaardsport.nl
Er kan om een medische verklaring worden gevraagd.
Vakantieverzuim is voor eigen rekening. Inhaallessen zijn niet mogelijk.

Mocht u meer dan vijf weken niet geweest zijn zonder afbericht, wordt uw kind verwijderd uit de les.

Vakantie waterwennen 4 jarige
Tijdens de vakanties zoals herfstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie, kerstvakantie, zomervakantie en andere feestdagen
vervallen de lessen en wordt de geldigheidsdatum automatisch vooruit geschoven.


Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptie van de Waardergolf of telefonisch 072-56 750 40.
U kunt ook terecht aan de receptie voor het inschrijven van uw kind voor het waterwennen 4 jarige.

Praktische info

Lestijden:
Woensdag: 16.00 – 16.30 uur
Vrijdag: 18.00 – 18.30 uur

  Tarief 2020

  • 10 x 30 minuten: € 39,60
  • Lespas (éénmalige aanschaf): € 5,00